Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762

CURRENT MOON

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

LOGOWANIE DO

 

 

 

POCZTY

  E-MAIL

Ogłoszenie skarbnika koła dotyczące wpłat gotówkowych na rzecz koła

Sarbnik Koła, kol.Wojciech Barcewicz,

informuje, iż członkowie koła mogą dokonywać wpłat gotówkowych za składki członkowskie,

pozyskaną zwierzynę na użytek własny, oraz inne należności,

codziennie,

od poniedziałku do  piątku

w godzinach 8.00 –14.30,

na ul.Składowej 12 w Białymstoku, w siedzibie firmy Refleks ( obok salonu łazienek BLU )

 

Telefon 664-171-256.

17 września 2015